Matthew 25: 31-46

31 Ama İnsanoğlu yüceliğiyle ve bütün kutsal meleklerle birlikte geldiğinde, ihtişamının tahtına oturacak. 32 Ondan önce bütün uluslar toplanacak ve koyunları keçilerden ayıran çoban gibi onları birbirinden ayıracak. 33 Sağ eline koyunu, sol eline keçi koyacak. 34 O zaman Kral sağ elindekilere, ‘Gelin, Babamdan kutsanarak, dünyanın temelinden sizin için hazırlanmış olan Krallığı miras edin; 35 Çünkü acıktım ve bana yemem için yemek verdin. Susamıştım ve bana içki verdin. Ben yabancıydım ve sen beni içeri aldın. 36 Çıplaktım ve sen beni giydirdin. Hastaydım ve beni ziyaret ettin. Ben hapisteydim ve sen bana geldin. ‘ 37 O zaman doğrular ona cevap verecek, “Tanrım, seni ne zaman aç ve doyurduk, ya da susuz ve sana bir içki verdik? 38 Seni ne zaman yabancı olarak görüp içeri aldık ya da çıplak ve giydirdik? 39 Seni ne zaman hasta veya hapishanede gördük ve sana geldik? ‘ 40 «Kral onlara, ‘Kesinlikle size söylüyorum, çünkü kardeşlerimden en az birine yaptınız, [a] bana yaptınız.’ 41 Sonra soldakilere de diyecek el, ‘Benden uzaklaş, lanetledin, şeytan ve melekleri için hazırlanan ebedi ateşe; 42 Çünkü acıktım, bana yiyecek vermedin. Susamıştım ve bana içki vermedin; 43 Ben yabancıydım ve sen beni içeri almadın, çıplak ve beni giydirmedin; hasta ve hapishanede ve beni ziyaret etmedin. ‘ 44 “O zaman,” Tanrım, seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta veya hapishanede gördük ve sana yardım etmedik? “Diyecekler. 45 “Sonra onlara cevap verecek, ‘Kesinlikle size söylüyorum, çünkü bunları en az birine yapmadınız, bana yapmadınız.’ 46 Bunlar ebedi cezaya dönüşecekler. ama erdemli olanın ebedi hayata. “Bu siteye link verin. İnsanların siteyi bulmasına yardımcı olur. Teşekkürler.

Bu sitede İncil ile ilgili makaleler var. Çeviri uygulamasını kullanın.
http://biblequestionsblog.com

Bu sitede Covid ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.
http://shineonhealth.com

Bu web sitesinde haber makaleleri bulunmaktadır.
https://wethepeoplefree.com
Tags: